Thôn nghèo Nà Wer vui ngày có điện

Thôn nghèo Nà Wer vui ngày có điện

Đác Lắc: Sét đánh liên tiếp khiến năm người thương vong

Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đi chăn bò

Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đi chăn bò

Đắk Lắk: Đi chăn bò, 3 người bị sét đánh thương vong

Đắk Lắk: Đi chăn bò, 3 người bị sét đánh thương vong

Đắk Lắk: 4 người bị sét đánh khi đi chăn bò

Đắk Lắk: 4 người bị sét đánh khi đi chăn bò

Đi chăn bò về, 3 người bị sét đánh thương vong

Đi chăn bò về, 3 người bị sét đánh thương vong

Đi chăn bò, 3 người bị sét đánh thương vong

Đi chăn bò, 3 người bị sét đánh thương vong

Đắk Lắk: Liên tiếp xảy ra sét đánh khiến nhiều người thương vong

Đắk Lắk: Liên tiếp xảy ra sét đánh khiến nhiều người thương vong

Đắk Lắk: Chăn bò về 3 người bị sét đánh thương vong

Đắk Lắk: Chăn bò về 3 người bị sét đánh thương vong

Liên tiếp bị sét đánh, nhiều người thương vong

Liên tiếp bị sét đánh, nhiều người thương vong

3 người bị sét đánh thương vong khi đi chăn bò

3 người bị sét đánh thương vong khi đi chăn bò

Liên tiếp nhiều người dân bị sét đánh thương vong

Liên tiếp nhiều người dân bị sét đánh thương vong

Xử phạt phụ huynh đánh giáo viên, đình chỉ cô giáo bạo hành trẻ

Xử phạt phụ huynh đánh giáo viên, đình chỉ cô giáo bạo hành trẻ

Phụ huynh tố giáo viên đánh học sinh chảy máu mũi

Phụ huynh tố giáo viên đánh học sinh chảy máu mũi

Phụ huynh 'tố' thầy giáo đấm học sinh lớp 1 nhập viện

Phụ huynh 'tố' thầy giáo đấm học sinh lớp 1 nhập viện

Đắk Lắk: Giáo viên bị tố đấm học sinh lớp 1 nhập viện

Đắk Lắk: Giáo viên bị tố đấm học sinh lớp 1 nhập viện