Bản tin 20H: Nam sinh treo cổ tự vẫn sau khi bị công an giữ xe máy

Bản tin 20H: Nam sinh treo cổ tự vẫn sau khi bị công an giữ xe máy

Nam sinh lớp 8 bất ngờ treo cổ tự tử sau khi bị công an bắt xe

Nam sinh lớp 8 bất ngờ treo cổ tự tử sau khi bị công an bắt xe

Bị công an xã giữ xe máy, nam sinh lớp 8 treo cổ tự tử

Bị công an xã giữ xe máy, nam sinh lớp 8 treo cổ tự tử

Bị công an xã tạm giữ xe máy, nam sinh lớp 8 treo cổ tự tử

Bị công an xã tạm giữ xe máy, nam sinh lớp 8 treo cổ tự tử

Học sinh lớp 8 tự tử sau khi bị công an xã bắt xe

Học sinh lớp 8 tự tử sau khi bị công an xã bắt xe

Nam sinh lớp 8 treo cổ tự tử sau khi bị công an bắt xe

Nam sinh lớp 8 treo cổ tự tử sau khi bị công an bắt xe

Bản tin 20H: Nam sinh treo cổ tự vẫn sau khi bị công an giữ xe máy

Bản tin 20H: Nam sinh treo cổ tự vẫn sau khi bị công an giữ xe máy

Công an trả lời vụ nam sinh tự tử sau khi bị giữ xe

Công an trả lời vụ nam sinh tự tử sau khi bị giữ xe

Một học sinh lớp 8 tự tử sau khi bị công an xã giữ xe

Một học sinh lớp 8 tự tử sau khi bị công an xã giữ xe