Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng mọc 'chui' giữa rừng phòng hộ ở Quảng Nam

Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng mọc 'chui' giữa rừng phòng hộ ở Quảng Nam

Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng 'chui' trong rừng phòng hộ ở Quảng Nam

Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng 'chui' trong rừng phòng hộ ở Quảng Nam

Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng 'chui' trong rừng phòng hộ

Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng 'chui' trong rừng phòng hộ

Tiến hành tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trái phép trong rừng phòng hộ Trà Lý

Tiến hành tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trái phép trong rừng phòng hộ Trà Lý

Quảng Nam: Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trái phép trong rừng phòng hộ Trà Lý

Quảng Nam: Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trái phép trong rừng phòng hộ Trà Lý

Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trái phép trong rừng phòng hộ ở Quảng Nam

Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trái phép trong rừng phòng hộ ở Quảng Nam

Bất ngờ với thông tin người đứng tên diện tích đất 'mọc' lên khu nghỉ dưỡng 'chui'

Bất ngờ với thông tin người đứng tên diện tích đất 'mọc' lên khu nghỉ dưỡng 'chui'

Khu nghỉ dưỡng mọc 'chui' giữa rừng phòng hộ ở Quảng Nam: 'Ưu ái' cho Bí thư Đoàn xã?

Khu nghỉ dưỡng mọc 'chui' giữa rừng phòng hộ ở Quảng Nam: 'Ưu ái' cho Bí thư Đoàn xã?

Chủ khu nghỉ dưỡng trái phép giữa rừng phòng hộ có bố làm ở huyện

Chủ khu nghỉ dưỡng trái phép giữa rừng phòng hộ có bố làm ở huyện

Kiểm điểm Bí thư Đoàn xã liên quan đến vụ khu nghỉ dưỡng 'chui' ở rừng phòng hộ

Kiểm điểm Bí thư Đoàn xã liên quan đến vụ khu nghỉ dưỡng 'chui' ở rừng phòng hộ

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng 'chui' ở rừng phòng hộ

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng 'chui' ở rừng phòng hộ

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trái phép trên rừng phòng hộ

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trái phép trên rừng phòng hộ

Quảng Nam: Bất chấp 'tối hậu thư', khu nghỉ dưỡng 'chui' vẫn ngang nhiên tồn tại giữa rừng phòng hộ

Quảng Nam: Bất chấp 'tối hậu thư', khu nghỉ dưỡng 'chui' vẫn ngang nhiên tồn tại giữa rừng phòng hộ

Diễn biến mới vụ 'quỹ đen' tại Cục Đường thủy nội địa

Diễn biến mới vụ 'quỹ đen' tại Cục Đường thủy nội địa

Khu nghỉ dưỡng 'chui' trong rừng phòng hộ vẫn dửng dưng tồn tại, chưa tháo dỡ

Khu nghỉ dưỡng 'chui' trong rừng phòng hộ vẫn dửng dưng tồn tại, chưa tháo dỡ

Quảng Nam: Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trong rừng phòng hộ trước ngày 15/3

Quảng Nam: Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trong rừng phòng hộ trước ngày 15/3

Tiết lộ đặc biệt vụ 'xẻ' rừng phòng hộ, dựng khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Quảng Nam

Tiết lộ đặc biệt vụ 'xẻ' rừng phòng hộ, dựng khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Quảng Nam

Vụ khu nghỉ dưỡng có phép 'tàng hình': Trách nhiệm thuộc về ai?

Vụ khu nghỉ dưỡng có phép 'tàng hình': Trách nhiệm thuộc về ai?

Khu nghỉ dưỡng không phép mọc trong rừng phòng hộ Quảng Nam

Khu nghỉ dưỡng không phép mọc trong rừng phòng hộ Quảng Nam

NTK Đinh Văn Thơ nói về khu nghỉ dưỡng xây trái phép ở rừng phòng hộ

NTK Đinh Văn Thơ nói về khu nghỉ dưỡng xây trái phép ở rừng phòng hộ

Khu nghỉ dưỡng giữa rừng phòng hộ: Không tháo dỡ, sẽ cưỡng chế

Khu nghỉ dưỡng giữa rừng phòng hộ: Không tháo dỡ, sẽ cưỡng chế

Yêu cầu tháo dỡ khu nghỉ dưỡng 'chui' trong rừng phòng hộ

Yêu cầu tháo dỡ khu nghỉ dưỡng 'chui' trong rừng phòng hộ

Quảng Nam: Xẻ thịt rừng phòng hộ xây khu nghỉ dưỡng không phép

Quảng Nam: Xẻ thịt rừng phòng hộ xây khu nghỉ dưỡng không phép

'Xẻ' rừng phòng hộ, dựng khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Quảng Nam

'Xẻ' rừng phòng hộ, dựng khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Quảng Nam

Khu nghỉ dưỡng không phép trên rừng phòng hộ ở Quảng Nam bị 'tuýt còi'

Khu nghỉ dưỡng không phép trên rừng phòng hộ ở Quảng Nam bị 'tuýt còi'

Vận động tháo dỡ toàn bộ khu nghỉ dưỡng 'chui' trong rừng phòng hộ

Vận động tháo dỡ toàn bộ khu nghỉ dưỡng 'chui' trong rừng phòng hộ

Khu nghỉ dưỡng có phép 'tàng hình'?

Khu nghỉ dưỡng có phép 'tàng hình'?

Quảng Nam: Xử lý vụ 'xẻ thịt' rừng phòng hộ làm khu nghỉ dưỡng

Quảng Nam: Xử lý vụ 'xẻ thịt' rừng phòng hộ làm khu nghỉ dưỡng

Khu nghỉ dưỡng xây dựng trái phép giữa rừng phòng hộ

Khu nghỉ dưỡng xây dựng trái phép giữa rừng phòng hộ