Sạt lở nghiêm trọng ở Hòa Bình: Thêm nhiều hộ dân có nguy cơ mất nhà

Sạt lở nghiêm trọng ở Hòa Bình: Thêm nhiều hộ dân có nguy cơ mất nhà

Thêm 8 căn nhà bất ngờ nứt toác, đổ nghiêng về phía sông Đà

Thêm 8 căn nhà bất ngờ nứt toác, đổ nghiêng về phía sông Đà

Hòa Bình: Di dời khẩn cấp 8 hộ dân, cấm đường vì sạt lở đất nghiêm trọng

Hòa Bình: Di dời khẩn cấp 8 hộ dân, cấm đường vì sạt lở đất nghiêm trọng

Hòa Bình tiếp tục sơ tán dân vì xuất hiện thêm điểm sạt lở

Hòa Bình tiếp tục sơ tán dân vì xuất hiện thêm điểm sạt lở

Nhiều ngôi nhà nứt toác, chực đổ xuống sông Đà

Nhiều ngôi nhà nứt toác, chực đổ xuống sông Đà

Hãi hùng hàng loạt ngôi nhà nghiêng xuống sông Đà

Hãi hùng hàng loạt ngôi nhà nghiêng xuống sông Đà

Hòa Bình: Sụt lún nghiêm trọng, di dân khẩn cấp vùng hạ lưu thủy điện

Hòa Bình: Sụt lún nghiêm trọng, di dân khẩn cấp vùng hạ lưu thủy điện

Khẩn cấp: Hòa Bình di dân, cấm đường vì sạt lở đất nghiêm trọng

Khẩn cấp: Hòa Bình di dân, cấm đường vì sạt lở đất nghiêm trọng

Hãi hùng hàng loạt ngôi nhà nghiêng xuống sông Đà

Hãi hùng hàng loạt ngôi nhà nghiêng xuống sông Đà

Thêm điểm sạt lở, Hòa Bình lại sơ tán dân

Thêm điểm sạt lở, Hòa Bình lại sơ tán dân