Xà xẻo tiền hỗ trợ người nghèo, nguyên chủ tịch cùng kế toán xã bị khởi tố

Xà xẻo tiền hỗ trợ người nghèo, nguyên chủ tịch cùng kế toán xã bị khởi tố

Cán bộ địa chính xã tham ô tài sản

Cán bộ địa chính xã tham ô tài sản

Tham ô tài sản, một cán bộ địa chính xã bị bắt tạm giam

Tham ô tài sản, một cán bộ địa chính xã bị bắt tạm giam

Bắt tạm giam cán bộ xã tham ô hơn 250 triệu đồng

Bắt tạm giam cán bộ xã tham ô hơn 250 triệu đồng

Cán bộ xã 'rút ruột' hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách

Cán bộ xã 'rút ruột' hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách

Tạm giam cán bộ địa chính lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền ngân sách

Tạm giam cán bộ địa chính lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền ngân sách

Tạm giam cán bộ địa chính xã 'rút ruột' ngân sách gần 263 triệu đồng

Tạm giam cán bộ địa chính xã 'rút ruột' ngân sách gần 263 triệu đồng

Tạm giam cán bộ xã 'rút ruột' hàng trăm triệu đồng ngân sách

Tạm giam cán bộ xã 'rút ruột' hàng trăm triệu đồng ngân sách