Quảng Bình: Làm rõ vụ 'trẻ 6 tuổi cõng phí' để xã về đích Nông thôn mới

Quảng Bình: Làm rõ vụ 'trẻ 6 tuổi cõng phí' để xã về đích Nông thôn mới

Tiếp bài 'Bố Trạch - Quảng Bình: Xã đề ra nhiều khoản phí vô lý khiến dân bức xúc': Yêu cầu chấm dứt việc thu các khoản không đúng quy định

Tiếp bài 'Bố Trạch - Quảng Bình: Xã đề ra nhiều khoản phí vô lý khiến dân bức xúc': Yêu cầu chấm dứt việc thu các khoản không đúng quy định

Vụ phải nộp phí để được nuôi thả gà, vịt: Phát hiện thu tiền 'dẫn nước vào ruộng'

Vụ phải nộp phí để được nuôi thả gà, vịt: Phát hiện thu tiền 'dẫn nước vào ruộng'

Hoa mắt với phí, quỹ

Hoa mắt với phí, quỹ

Quảng Bình: Trẻ 6 tuổi phải 'cõng phí' vì xã huy động về đích Nông thôn mới

Quảng Bình: Trẻ 6 tuổi phải 'cõng phí' vì xã huy động về đích Nông thôn mới

Thông tin từ đường dây nóng

Thông tin từ đường dây nóng

Bố Trạch - Quảng Bình: Xã đề ra nhiều khoản phí vô lý khiến dân bức xúc

Bố Trạch - Quảng Bình: Xã đề ra nhiều khoản phí vô lý khiến dân bức xúc

Quảng Bình: Dân nghèo oằn lưng gánh những khoản phí bất hợp lý

Quảng Bình: Dân nghèo oằn lưng gánh những khoản phí bất hợp lý

Làng chiến tranh thành nơi du lịch toàn cầu

Làng chiến tranh thành nơi du lịch toàn cầu