Hà Tĩnh: Sơ tán khẩn cấp hơn trăm hộ dân do sạt lở núi

Hà Tĩnh: Sơ tán khẩn cấp hơn trăm hộ dân do sạt lở núi

108 hộ dân dưới chân núi Quảng Sơn (xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã phải sơ tán khẩn cấp do khối...