Lũ dâng, hàng trăm hộ dân vùng trũng ở Hội An chìm trong biển nước

Lũ dâng, hàng trăm hộ dân vùng trũng ở Hội An chìm trong biển nước

Hàng trăm hộ dân Cẩm Kim - xã bị chia cắt với phần còn lại của TP Hội An, tỉnh Quảng Nam bởi con sông Thu...