Ea Kar (Đắk Lắk): Bắt giữ 02 xe gỗ nghi khai thác từ rừng phòng hộ

Ea Kar (Đắk Lắk): Bắt giữ 02 xe gỗ nghi khai thác từ rừng phòng hộ

Xin tận thu gỗ gãy đổ để khai thác rừng phòng hộ?

Xin tận thu gỗ gãy đổ để khai thác rừng phòng hộ?

Vụ để mất gỗ tang vật ở Đắk Lắk: Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo công ty

Vụ để mất gỗ tang vật ở Đắk Lắk: Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo công ty

Chuyện ngược đời ở Đắk Lắk: Xã trắng đêm giữ gỗ, chủ rừng lại để mất gỗ

Chuyện ngược đời ở Đắk Lắk: Xã trắng đêm giữ gỗ, chủ rừng lại để mất gỗ

Đắk Lắk trả lời vụ 'Chủ tịch xã báo đi bắt gỗ lậu, kiểm lâm viện lý do vắng mặt'

Đắk Lắk trả lời vụ 'Chủ tịch xã báo đi bắt gỗ lậu, kiểm lâm viện lý do vắng mặt'

Ai tiếp tay 'lâm tặc'?

Ai tiếp tay 'lâm tặc'?

Kiểm lâm Ea Kar giải thích việc vắng mặt khi Chủ tịch xã gọi đi bắt gỗ lậu

Kiểm lâm Ea Kar giải thích việc vắng mặt khi Chủ tịch xã gọi đi bắt gỗ lậu

Vụ phá rừng ở Đắk Lắk: Sẽ xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra sai phạm

Vụ phá rừng ở Đắk Lắk: Sẽ xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra sai phạm

Kiểm lâm bị tố thờ ơ với nạn phá rừng

Kiểm lâm bị tố thờ ơ với nạn phá rừng

Chủ tịch xã gọi đi bắt lâm tặc, kiểm lâm không đến

Chủ tịch xã gọi đi bắt lâm tặc, kiểm lâm không đến

Bắt 'đoàn tàu' gỗ lậu trong rừng do công ty lâm nghiệp quản lý

Bắt 'đoàn tàu' gỗ lậu trong rừng do công ty lâm nghiệp quản lý

Phá rừng quy mô lớn, chủ rừng không hề hay biết

Phá rừng quy mô lớn, chủ rừng không hề hay biết

Lâm tặc dùng trâu kéo gỗ lậu ra khỏi rừng

Lâm tặc dùng trâu kéo gỗ lậu ra khỏi rừng

Vụ phá rừng ở Đắk Lắk: Cận cảnh lâm tặc dùng trâu kéo gỗ ra khỏi rừng

Vụ phá rừng ở Đắk Lắk: Cận cảnh lâm tặc dùng trâu kéo gỗ ra khỏi rừng

Phá rừng nghiêm trọng, lâm tặc vận chuyển gỗ nối đuôi nhau như 'cả đoàn tàu'

Phá rừng nghiêm trọng, lâm tặc vận chuyển gỗ nối đuôi nhau như 'cả đoàn tàu'

Đắk Lắk: Chủ tịch xã báo đi bắt gỗ lậu, kiểm lâm viện lý do vắng mặt

Đắk Lắk: Chủ tịch xã báo đi bắt gỗ lậu, kiểm lâm viện lý do vắng mặt