Thanh Hóa: Ô nhiễm do xăng dầu, hàng chục hộ dân 'khát nước'

Thanh Hóa: Ô nhiễm do xăng dầu, hàng chục hộ dân 'khát nước'

Thanh Hóa: Hàng chục hộ dân dùng nước nhiễm xăng suốt 40 năm

Hơn 40 năm khốn khổ vì nguồn nước nhiễm xăng

Hơn 40 năm khốn khổ vì nguồn nước nhiễm xăng

Thanh Hóa: Cả thôn 40 năm khổ sở vì nước nhiễm xăng

Thanh Hóa: Cả thôn 40 năm khổ sở vì nước nhiễm xăng

Vì sao dự án bò sữa gần 4.000 tỷ 'chết yểu' khiến người dân lâm cảnh khốn đốn?

Vì sao dự án bò sữa gần 4.000 tỷ 'chết yểu' khiến người dân lâm cảnh khốn đốn?

Hàng trăm hộ dân ở Nông Cống - Thanh Hóa điêu đứng vì bị 'đem con bỏ chợ'

Hàng trăm hộ dân ở Nông Cống - Thanh Hóa điêu đứng vì bị 'đem con bỏ chợ'

Dân điêu đứng vì dự án bò sữa 3.800 tỷ đột ngột dừng triển khai

Dân điêu đứng vì dự án bò sữa 3.800 tỷ đột ngột dừng triển khai