Đặc sắc lễ hội giã cốm của người Tày Tuyên Quang

Đặc sắc lễ hội giã cốm của người Tày Tuyên Quang

Được tổ chức vào tháng 9 âm lịch hàng năm, lễ hội giã cốm ở xã Côn Lôn, huyện Na Hang (Tuyên Quang) là nét...