Rủ nhau đến đập nước dã ngoại, 5 học sinh tử vong

Rủ nhau đến đập nước dã ngoại, 5 học sinh tử vong

Nghệ An: 5 học sinh đuối nước thương tâm khi đi dã ngoại

Nghệ An: 5 học sinh đuối nước thương tâm khi đi dã ngoại

Thắt lòng 5 học sinh đuối nước khi đi dã ngoại

Thắt lòng 5 học sinh đuối nước khi đi dã ngoại

5 học sinh ở Nghệ An đuối nước thương tâm khi đi dã ngoại

5 học sinh ở Nghệ An đuối nước thương tâm khi đi dã ngoại

Sẩy chân rơi xuống đập, 5 học sinh lớp 8 bị đuối nước tử vong khi lao ra đập cứu nhau

Sẩy chân rơi xuống đập, 5 học sinh lớp 8 bị đuối nước tử vong khi lao ra đập cứu nhau

Cứu bạn bị sẩy chân rơi xuống hồ, cả nhóm bạn đuối nước thương tâm

Cứu bạn bị sẩy chân rơi xuống hồ, cả nhóm bạn đuối nước thương tâm

Tắm đập ngày hè, 5 học sinh lớp 8 đuối nước tử vong

Tắm đập ngày hè, 5 học sinh lớp 8 đuối nước tử vong

Rủ nhau đến đập nước chơi, 5 học sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau đến đập nước chơi, 5 học sinh đuối nước thương tâm

Nghệ An: 4 học sinh cứu 1 bạn đuối nước, cả 5 em tử vong thương tâm

Nghệ An: 4 học sinh cứu 1 bạn đuối nước, cả 5 em tử vong thương tâm

Vụ 5 học sinh đuối nước tử vong: 1 bạn bị trượt chân, 4 em nhảy xuống cứu

Vụ 5 học sinh đuối nước tử vong: 1 bạn bị trượt chân, 4 em nhảy xuống cứu

Tổ chức liên hoan cuối năm học, 5 học sinh Nghệ An bị đuối nước tử vong

Tổ chức liên hoan cuối năm học, 5 học sinh Nghệ An bị đuối nước tử vong

Rủ nhau đi dã ngoại, 5 học sinh chết đuối thương tâm

Rủ nhau đi dã ngoại, 5 học sinh chết đuối thương tâm

Nghệ An: Rủ nhau tắm ở đập nước, 5 em học sinh lớp 8 tử vong

Nghệ An: Rủ nhau tắm ở đập nước, 5 em học sinh lớp 8 tử vong

5 học sinh lớp 8 bị đuối nước khi đi dã ngoại

5 học sinh lớp 8 bị đuối nước khi đi dã ngoại

5 học sinh lớp 8 ở Nghệ An chết đuối khi tắm hồ

5 học sinh lớp 8 ở Nghệ An chết đuối khi tắm hồ

Rủ nhau đi dã ngoại, 5 em học sinh tử vong dưới đập nước

Rủ nhau đi dã ngoại, 5 em học sinh tử vong dưới đập nước

Nghệ An: Rủ nhau ra đập tắm, 5 em học sinh đuối nước thương tâm

Nghệ An: Rủ nhau ra đập tắm, 5 em học sinh đuối nước thương tâm

Đi dã ngoại, 5 học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm

Đi dã ngoại, 5 học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm

Nghệ An: 5 học sinh lớp 8 bị đuối nước thương tâm

Nghệ An: 5 học sinh lớp 8 bị đuối nước thương tâm

Đi dã ngoại, 5 học sinh lớp 8 bị đuối nước

Đi dã ngoại, 5 học sinh lớp 8 bị đuối nước

Đi chơi cuối năm, 5 em học sinh đuối nước tử vong

Đi chơi cuối năm, 5 em học sinh đuối nước tử vong

5 học sinh đuối nước khi đi dã ngoại

5 học sinh đuối nước khi đi dã ngoại

Nghệ An: 5 học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm khi đi dã ngoại

Nghệ An: 5 học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm khi đi dã ngoại

Nghệ An: 5 học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm khi cùng nhau đi dã ngoại

Nghệ An: 5 học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm khi cùng nhau đi dã ngoại

Nghệ An: Thương tâm 5 học sinh lớp 8 đuối nước khi rủ nhau đi chơi

Nghệ An: Thương tâm 5 học sinh lớp 8 đuối nước khi rủ nhau đi chơi