Bị kiểm tra tiếng ồn, 4 anh em ruột 'nổi điên' đánh công an

Bị kiểm tra tiếng ồn, 4 anh em ruột 'nổi điên' đánh công an

Đánh công an xã, 4 anh em ruột cùng nhau lãnh án

4 anh em ruột lãnh án vì đánh công an xã

4 anh em ruột lãnh án vì đánh công an xã

Cán bộ đo tiếng ồn bị đánh: Khởi tố 4 anh em

Khởi tố 4 anh em ruột chống người thi hành công vụ ở Tiền Giang

Khởi tố 4 anh em ruột chống người thi hành công vụ ở Tiền Giang

4 anh em bị khởi tố sau vụ cán bộ xã đi đo tiếng ồn karaoke

4 anh em bị khởi tố sau vụ cán bộ xã đi đo tiếng ồn karaoke

Khởi tố 4 anh em ruột chống người thi hành công vụ

Khởi tố 4 anh em ruột chống người thi hành công vụ

Cán bộ hồi hộp đo tiếng ồn karaoke xóm: Ngán nhất các 'ông xỉn'

Cán bộ hồi hộp đo tiếng ồn karaoke xóm: Ngán nhất các 'ông xỉn'

Karaoke di động đại náo phố phường

Karaoke di động đại náo phố phường

Đo tiếng ồn karaoke, 3 cán bộ xã bị đánh nhập viện

Đo tiếng ồn karaoke, 3 cán bộ xã bị đánh nhập viện

Đo tiếng ồn karaoke, hai công an bị người dân vây đánh nhập viện

Đo tiếng ồn karaoke, hai công an bị người dân vây đánh nhập viện

Kiểm tra hát karaoke, 3 cán bộ xã bị đánh trọng thương

Kiểm tra hát karaoke, 3 cán bộ xã bị đánh trọng thương

Đo tiếng ồn của dàn karaoke, 3 cán bộ xã bị vây đánh

Đo tiếng ồn của dàn karaoke, 3 cán bộ xã bị vây đánh

Đo tiếng ồn của dàn karaoke, 3 cán bộ xã bị đánh nhập viện

Đo tiếng ồn của dàn karaoke, 3 cán bộ xã bị đánh nhập viện

Đo tiếng ồn hát karaoke, 3 cán bộ bị đánh trọng thương

Đo tiếng ồn hát karaoke, 3 cán bộ bị đánh trọng thương