Quảng Nam: Dai dẳng tình trạng khai thác cát trái phép dọc tuyến đường biển

Quảng Nam: Dai dẳng tình trạng khai thác cát trái phép dọc tuyến đường biển

Khai thác cát trái phép dọc tuyến đường 129

Khai thác cát trái phép dọc tuyến đường 129

Quảng Nam quyết liệt xử lý nạn trộm cát ven tuyến đường 129

Quảng Nam quyết liệt xử lý nạn trộm cát ven tuyến đường 129

Nhà văn hóa chưa bàn giao đã nứt tường

Nhà văn hóa chưa bàn giao đã nứt tường

Sáng tạo của 'Triển Chiêu làng' trong bảo vệ trật tự, an ninh

Sáng tạo của 'Triển Chiêu làng' trong bảo vệ trật tự, an ninh

Trưởng Công an xã xây dựng nhiều mô hình an ninh tự quản hiệu quả

Trưởng Công an xã xây dựng nhiều mô hình an ninh tự quản hiệu quả

Sáng tạo của 'Triển Chiêu làng' trong bảo vệ trật tự, an ninh

Sáng tạo của 'Triển Chiêu làng' trong bảo vệ trật tự, an ninh

Các bãi rác 'vỡ trận'

Các bãi rác 'vỡ trận'

Huyện Thăng Bình quyết tâm làm OCOP với 26 sản phẩm chủ lực

Huyện Thăng Bình quyết tâm làm OCOP với 26 sản phẩm chủ lực

Cuộc sống hàng chục hộ dân đảo lộn vì mùi hôi từ trại heo

Cuộc sống hàng chục hộ dân đảo lộn vì mùi hôi từ trại heo