Sau mưa, nông dân Hà Tĩnh hối hả ra đồng thu hoạch lúa

Sau mưa, nông dân Hà Tĩnh hối hả ra đồng thu hoạch lúa

Máy trộn hồ rò điện, nữ phụ hồ tử vong

Máy trộn hồ rò điện, nữ phụ hồ tử vong

Ra kênh giặt quần áo, hoảng hốt phát hiện thi thể người phụ nữ trôi dạt

Ra kênh giặt quần áo, hoảng hốt phát hiện thi thể người phụ nữ trôi dạt

Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên kênh

Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên kênh

Bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ trôi dạt vào bờ

Bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ trôi dạt vào bờ

Bàng hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ trôi dạt trên kênh

Bàng hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ trôi dạt trên kênh

Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên kênh

Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên kênh

Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên kênh nhà Lê

Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên kênh nhà Lê

Phát hiện thi thể phụ nữ trôi trên kênh Nhà Lê

Phát hiện thi thể phụ nữ trôi trên kênh Nhà Lê