Phong trào 'dân vận khéo' ở Hà Tĩnh - 'chìa khóa' mở lòng dân

Phong trào 'dân vận khéo' ở Hà Tĩnh - 'chìa khóa' mở lòng dân

Trong tất cả mọi việc, muốn dân hiểu, dân tin và dân làm theo, Hà Tĩnh luôn chú trọng công tác dân vận, đặc...
Hà Tĩnh tiếp tục 'giữ lửa' trong xây dựng NTM, tạo sự ổn định kinh tế nông thôn

Hà Tĩnh tiếp tục 'giữ lửa' trong xây dựng NTM, tạo sự ổn định kinh tế nông thôn

Huyện miền núi Hà Tĩnh có 5/10 xã thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND

Huyện miền núi Hà Tĩnh có 5/10 xã thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND

Vũ Quang phấn đấu có thêm 200 ha cam trồng theo tiêu chuẩn VietGap

Vũ Quang phấn đấu có thêm 200 ha cam trồng theo tiêu chuẩn VietGap

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Chuẩn bị tốt đại hội điểm Đảng bộ xã Đức Lĩnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Chuẩn bị tốt đại hội điểm Đảng bộ xã Đức Lĩnh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghiên cứu đấu nối sử dụng nước kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang cho huyện Vũ Quang

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghiên cứu đấu nối sử dụng nước kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang cho huyện Vũ Quang

Kè của đường cứu hộ, cứu nạn 100 tỷ ở Hà Tĩnh vỡ nát sau mưa lũ

Kè của đường cứu hộ, cứu nạn 100 tỷ ở Hà Tĩnh vỡ nát sau mưa lũ

Lũ rút, nhiều tuyến đường hư hỏng nặng 'trồi' lên

Lũ rút, nhiều tuyến đường hư hỏng nặng 'trồi' lên

Huyện Vũ Quang thông tin giải quyết kiến nghị về lấn chiếm đường dân sinh

Huyện Vũ Quang thông tin giải quyết kiến nghị về lấn chiếm đường dân sinh