Chủ tịch, công an xã đứng trên bờ bất lực nhìn 'cát tặc' … lộng hành

Chủ tịch, công an xã đứng trên bờ bất lực nhìn 'cát tặc' … lộng hành

Đâm vào xe tải đỗ ven đường 2 mẹ con tử vong tại chỗ

Đâm vào xe tải đỗ ven đường 2 mẹ con tử vong tại chỗ

2 nông dân bị kẻ gian hủy hoại 8 sào mướp đắng trong đêm

2 nông dân bị kẻ gian hủy hoại 8 sào mướp đắng trong đêm

Xót xa 8 sào mướp đắng bị kẻ xấu nhổ gốc trong đêm

Xót xa 8 sào mướp đắng bị kẻ xấu nhổ gốc trong đêm

8 sào mướp đắng bị nhổ gốc: Dọc luống in dấu chân

8 sào mướp đắng bị nhổ gốc: Dọc luống in dấu chân

Khẩn trương truy tìm kẻ phá hoại 8 sào mướp đắng của dân

Khẩn trương truy tìm kẻ phá hoại 8 sào mướp đắng của dân

Gần 1ha mướp đắng bị nhổ gốc bất thường trong đêm

Gần 1ha mướp đắng bị nhổ gốc bất thường trong đêm

Thanh Hóa: Gần 10 sào rau bị kẻ gian phá hoại

Thanh Hóa: Gần 10 sào rau bị kẻ gian phá hoại

8 sào mướp đắng đến ngày thu hoạch chết héo vì bị kẻ gian nhổ rễ

8 sào mướp đắng đến ngày thu hoạch chết héo vì bị kẻ gian nhổ rễ

Kẻ xấu nhổ sạch 8 sào rau màu của người dân

Kẻ xấu nhổ sạch 8 sào rau màu của người dân