Cháu chào bà đi nghĩa vụ, ba bà cháu chết cháy

Cháu chào bà đi nghĩa vụ, ba bà cháu chết cháy

Cháy chợ ở Kiên Giang: Tiếng kêu cứu vô vọng của 3 bà cháu trong tiệm vàng khóa 3 lớp cửa

Cháy chợ ở Kiên Giang: Tiếng kêu cứu vô vọng của 3 bà cháu trong tiệm vàng khóa 3 lớp cửa

3 người chết cháy ở tiệm vàng: Khó thoát 3 lớp cửa sắt

3 người chết cháy ở tiệm vàng: Khó thoát 3 lớp cửa sắt

Kiên Giang: Cháy chợ Thứ Bảy, 3 người tử vong

Kiên Giang: Cháy chợ Thứ Bảy, 3 người tử vong

Cháy chợ trong đêm, 3 bà cháu tử vong

Cháy chợ trong đêm, 3 bà cháu tử vong

Cháy lớn trong đêm, 3 người thiệt mạng

Cháy lớn trong đêm, 3 người thiệt mạng

Kiên Giang: Cháy chợ trong đêm, 3 người chết

Kiên Giang: Cháy chợ trong đêm, 3 người chết

Cháy tiệm vàng, 3 bà cháu tử vong

Cháy tiệm vàng, 3 bà cháu tử vong

Cháy lớn lúc rạng sáng, 3 người thiệt mạng

Cháy lớn lúc rạng sáng, 3 người thiệt mạng

Cháy chợ tại Kiên Giang, 3 người chết

Cháy chợ tại Kiên Giang, 3 người chết

Lửa thiêu rụi 3 căn nhà trong đêm, 3 bà cháu tử vong

Lửa thiêu rụi 3 căn nhà trong đêm, 3 bà cháu tử vong

Cháy chợ tại Kiên Giang khiến 3 người chết, nhiều nhà bị thiêu rụi

Cháy chợ tại Kiên Giang khiến 3 người chết, nhiều nhà bị thiêu rụi