Đảng bộ xã Đông Minh lãnh đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Đảng bộ xã Đông Minh lãnh đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) cách đây 3 năm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đông...
Hàng loạt vi phạm, Resort New Đồng Châu Thái Bình vẫn ngang nhiên hoạt động

Hàng loạt vi phạm, Resort New Đồng Châu Thái Bình vẫn ngang nhiên hoạt động

Khu xử lý rác thải tiền tỷ sử dụng 3 năm đã xuống cấp

Khu xử lý rác thải tiền tỷ sử dụng 3 năm đã xuống cấp

New Đồng Châu và những vi phạm

New Đồng Châu và những vi phạm

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong khu dân cư

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong khu dân cư

Lãnh đạo xã bị đình chỉ công tác vì bị điều tra liên quan đến vi phạm đất đai

Lãnh đạo xã bị đình chỉ công tác vì bị điều tra liên quan đến vi phạm đất đai

Đình chỉ công tác chủ tịch, phó chủ tịch xã vi phạm quản lý đất đai

Đình chỉ công tác chủ tịch, phó chủ tịch xã vi phạm quản lý đất đai