Tứ Kỳ (Hải Dương): Xã Đông Kỳ sai phạm nghiêm trọng quản lý đất bãi

Tứ Kỳ (Hải Dương): Xã Đông Kỳ sai phạm nghiêm trọng quản lý đất bãi

Kiểm tra xe chở đất, trưởng công an xã bị hành hung

Kiểm tra xe chở đất, trưởng công an xã bị hành hung

Tiếp bài chuyện lạ ở huyện Tứ Kỳ- Hải Dương: Chính quyền - Doanh nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung

Tiếp bài chuyện lạ ở huyện Tứ Kỳ- Hải Dương: Chính quyền - Doanh nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung

Tứ Kỳ, Hải Dương: Phát hiện nhiều bãi rác thải ô nhiễm ven sông Thái Bình

Tứ Kỳ, Hải Dương: Phát hiện nhiều bãi rác thải ô nhiễm ven sông Thái Bình

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo dừng triển khai nhà máy xử lý rác!

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo dừng triển khai nhà máy xử lý rác!

Dân kéo lên tỉnh phản đối xây nhà máy rác

Dân kéo lên tỉnh phản đối xây nhà máy rác

Hải Dương: Chủ tịch huyện thua kiện, xã và huyện đổ trách nhiệm cho nhau

Hải Dương: Chủ tịch huyện thua kiện, xã và huyện đổ trách nhiệm cho nhau

Tứ Kỳ (Hải Dương): Xây dựng nhà máy xử lý rác cách khu dân cư 30m, người dân phản đối!

Tứ Kỳ (Hải Dương): Xây dựng nhà máy xử lý rác cách khu dân cư 30m, người dân phản đối!

Người dân Đông Kỳ (Hải Dương) phản đối xây dựng nhà máy xử lý rác

Người dân Đông Kỳ (Hải Dương) phản đối xây dựng nhà máy xử lý rác

Hàng trăm người dân Hải Dương phản đối nhà máy rác của Cty Tre Xanh

Hàng trăm người dân Hải Dương phản đối nhà máy rác của Cty Tre Xanh

Tứ Kỳ (Hải Dương): Vì sao lò gạch thủ công đã dừng gần 2 năm đột nhiên nổi lửa?

Tứ Kỳ (Hải Dương): Vì sao lò gạch thủ công đã dừng gần 2 năm đột nhiên nổi lửa?