Uống tinh dầu đuổi muỗi, bé trai 18 tháng tử vong thương tâm

Uống tinh dầu đuổi muỗi, bé trai 18 tháng tử vong thương tâm

Bé 18 tháng tuổi tử vong khi uống dung dịch trong đèn đuổi muỗi

Bé 18 tháng tuổi tử vong khi uống dung dịch trong đèn đuổi muỗi

Uống tinh dầu đèn đuổi muỗi, bé trai 18 tháng tuổi tử vong

Uống tinh dầu đèn đuổi muỗi, bé trai 18 tháng tuổi tử vong

Bé trai 18 tháng tuổi tử vong nghi do uống tinh dầu đuổi muỗi

Bé trai 18 tháng tuổi tử vong nghi do uống tinh dầu đuổi muỗi

Bé trai 18 tháng tuổi tử vong, nghi uống phải tinh dầu trong đèn đuổi muỗi

Bé trai 18 tháng tuổi tử vong, nghi uống phải tinh dầu trong đèn đuổi muỗi

Bé trai 18 tháng tử vong khi uống dung dịch trong đèn đuổi muỗi

Bé trai 18 tháng tử vong khi uống dung dịch trong đèn đuổi muỗi

Uống tinh dầu đèn đuổi muỗi, bé trai 18 tháng thiệt mạng thương tâm

Bé trai 18 tháng tử vong vì uống tinh dầu đèn đuổi muỗi

Bé 18 tháng tuổi tử vong do tự lấy tinh dầu diệt muỗi uống