4 cháu bé chết đuối trên sông ở Bình Định

4 cháu bé chết đuối trên sông ở Bình Định

Rủ tắm sông, 4 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Rủ tắm sông, 4 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

4 học sinh đuối nước thương tâm khi rủ nhau tắm sông

4 học sinh đuối nước thương tâm khi rủ nhau tắm sông

4 học sinh tiểu học chết đuối khi đi câu cá, tắm sông

4 học sinh tiểu học chết đuối khi đi câu cá, tắm sông

Bình Định: Rủ nhau đi câu cá, cả 4 học sinh chết đuối

Bình Định: Rủ nhau đi câu cá, cả 4 học sinh chết đuối

Câu cá, 4 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Câu cá, 4 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Rủ nhau đi tắm sông, 4 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Rủ nhau đi tắm sông, 4 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Bình Định: Phát hiện 4 học sinh chết đuối thương tâm

Bình Định: Phát hiện 4 học sinh chết đuối thương tâm

Đi câu cá, 4 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Đi câu cá, 4 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Cầu xuống cấp khi sử dụng chưa đầy 2 năm

Cầu xuống cấp khi sử dụng chưa đầy 2 năm