Bổ nhiệm nhân sự mới tại 6 tỉnh, thành phố

Bổ nhiệm nhân sự mới tại 6 tỉnh, thành phố

Một loạt tỉnh bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới

Một loạt tỉnh bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới

Nhân sự mới 6 địa phương

Nhân sự mới 6 địa phương

Ông Nguyễn Văn Huyến làm giám đốc Sở Giáo dục Vĩnh Phúc

Ông Nguyễn Văn Huyến làm giám đốc Sở Giáo dục Vĩnh Phúc

Soi 'ghế nóng' lãnh đạo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc luôn gây thị phi dư luận?

Soi 'ghế nóng' lãnh đạo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc luôn gây thị phi dư luận?

Báo cáo Ủy ban KTTƯ vụ bổ nhiệm quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc chưa 'kinh qua' ngành

Báo cáo Ủy ban KTTƯ vụ bổ nhiệm quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc chưa 'kinh qua' ngành

Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Sở Giáo dục Vĩnh Phúc: Có đủ tiêu chuẩn?

Vĩnh Phúc: Bổ nhiệm lãnh đạo Sở GD&ĐT khi chưa hoạt động trong ngành giáo dục

Lùm xùm bổ nhiệm quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc: Tiêu chuẩn 'ngồi ghế' GĐ sở là gì?

Không đủ điều kiện vẫn được bổ nhiệm?

Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT khi chưa đủ điều kiện?

Vĩnh Phúc: Bổ nhiệm 'gượng' lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo