Một Chủ tịch MTTQ thị trấn bị bắt giam vì tham ô tài sản

Một Chủ tịch MTTQ thị trấn bị bắt giam vì tham ô tài sản

Bình Định: Khởi tố nữ Chủ tịch Mặt trận tổ quốc thị trấn để điều tra tội tham ô

Bình Định: Khởi tố nữ Chủ tịch Mặt trận tổ quốc thị trấn để điều tra tội tham ô

Bình Định: Tạm giam kế toán UBND thị trấn Phù Mỹ để điều tra tội tham ô

Bình Định: Tạm giam kế toán UBND thị trấn Phù Mỹ để điều tra tội tham ô

Bắt giam nữ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn ở Bình Định

Bắt giam nữ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn ở Bình Định

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn bị bắt giam vì tham ô

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn bị bắt giam vì tham ô

Bắt giam, khám nhà Chủ tịch Mặt trận thị trấn điều tra tội tham ô

Bắt giam, khám nhà Chủ tịch Mặt trận thị trấn điều tra tội tham ô

Bình Định: Bắt giam nữ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Phù Mỹ

Bình Định: Bắt giam nữ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Phù Mỹ

Bắt cán bộ giả chữ ký người dân để chiếm đoạt tiền đền bù

Bắt cán bộ giả chữ ký người dân để chiếm đoạt tiền đền bù

Tham ô tài sản, một cán bộ địa chính bị khởi tố

Tham ô tài sản, một cán bộ địa chính bị khởi tố

Lập hồ sơ giả xin giao đất, rút ruột ngân sách

Lập hồ sơ giả xin giao đất, rút ruột ngân sách

Bình Định: Công an điều tra vụ hàng loạt cán bộ sai phạm thu hồi đất

Bình Định: Công an điều tra vụ hàng loạt cán bộ sai phạm thu hồi đất

Bình Định: Xem xét khởi tố hàng loạt cán bộ 'ăn đất' ở Phù Mỹ

Bình Định: Xem xét khởi tố hàng loạt cán bộ 'ăn đất' ở Phù Mỹ

Cán bộ 'phù phép' hồ sơ để chiếm tiền bồi thường!

Cán bộ 'phù phép' hồ sơ để chiếm tiền bồi thường!

Bình Định: Điều tra cán bộ giả chữ ký, lập hồ sơ 'khống'

Bình Định: Điều tra cán bộ giả chữ ký, lập hồ sơ 'khống'

Bình Định: Điều tra hàng loạt cán bộ 'rút ruột' ngân sách

Bình Định: Điều tra hàng loạt cán bộ 'rút ruột' ngân sách