Cứu sống nữ giáo viên tiểu học nhảy cầu tự tử ở Bắc Giang

Cứu sống nữ giáo viên tiểu học nhảy cầu tự tử ở Bắc Giang

Đại đội trưởng dũng cảm lao xuống sông cứu người phụ nữ để lại con nhỏ nhảy cầu tự tử

Đại đội trưởng dũng cảm lao xuống sông cứu người phụ nữ để lại con nhỏ nhảy cầu tự tử

Làm rõ nguyên nhân nữ giáo viên nhờ người bế hộ con rồi nhảy cầu tự tử

Làm rõ nguyên nhân nữ giáo viên nhờ người bế hộ con rồi nhảy cầu tự tử

Để lại xe và con nhỏ, một phụ nữ nhảy xuống sông tự tử

Để lại xe và con nhỏ, một phụ nữ nhảy xuống sông tự tử

Bỏ con 6 tháng tuổi trên cầu, nữ giáo viên nhảy xuống sông tự tử

Bỏ con 6 tháng tuổi trên cầu, nữ giáo viên nhảy xuống sông tự tử

Nhờ trông hộ con nhỏ, người phụ nữ bất ngờ nhảy xuống sông tự tử

Nhờ trông hộ con nhỏ, người phụ nữ bất ngờ nhảy xuống sông tự tử