Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh

Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh

Các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng Tháp: Gần 100 cán bộ được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Đồng Tháp: Gần 100 cán bộ được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Đồng Tháp: Sản xuất hoa cảnh gắn với du lịch cho hiệu quả kinh tế cao

Đồng Tháp: Sản xuất hoa cảnh gắn với du lịch cho hiệu quả kinh tế cao

UBND Thành phố Sa Đéc chấn chỉnh việc thu phí làng hoa

UBND Thành phố Sa Đéc chấn chỉnh việc thu phí làng hoa

Thành phố Sa Đéc lần đầu tiên có phố ẩm thực

Thành phố Sa Đéc lần đầu tiên có phố ẩm thực

Lễ hội hoa xuân Sa Đéc năm 2020

Lễ hội hoa xuân Sa Đéc năm 2020

Nhặt được hàng chục triệu đồng, hai người phụ nữ trả lại cho người đánh mất

Nhặt được hàng chục triệu đồng, hai người phụ nữ trả lại cho người đánh mất