Xác minh thông tin cán bộ phường gây khó người làm giấy chứng tử

Xác minh thông tin cán bộ phường gây khó người làm giấy chứng tử

TT-Huế: Tỉnh chỉ đạo kiểm tra vụ 'làm khó người đi làm giấy chứng tử'

TT-Huế: Tỉnh chỉ đạo kiểm tra vụ 'làm khó người đi làm giấy chứng tử'

Bị tố làm khó người đi làm giấy khai tử ở Huế: Cán bộ phường phản pháo

Bị tố làm khó người đi làm giấy khai tử ở Huế: Cán bộ phường phản pháo

Cấp dưới bị tố 'làm khó', chủ tịch đến tận nhà dân nhận hồ sơ khai tử

Cấp dưới bị tố 'làm khó', chủ tịch đến tận nhà dân nhận hồ sơ khai tử

Vụ cán bộ gây khó người dân khi làm giấy chứng tử: UBND TP. Huế đề nghị báo cáo sự việc

Vụ cán bộ gây khó người dân khi làm giấy chứng tử: UBND TP. Huế đề nghị báo cáo sự việc

Chủ tịch phường tới nhà dân giúp làm khai tử: Tôi thấy...

Chủ tịch phường tới nhà dân giúp làm khai tử: Tôi thấy...

Cấp dưới bị 'tố', chủ tịch phường đến nhà dân nhận hồ sơ khai tử

Cấp dưới bị 'tố', chủ tịch phường đến nhà dân nhận hồ sơ khai tử

Huế: Cán bộ UBND phường Trường An bị tố 'nhũng nhiễu' dân khi làm giấy chứng tử?

Huế: Cán bộ UBND phường Trường An bị tố 'nhũng nhiễu' dân khi làm giấy chứng tử?