Quy hoạch cụm công nghiệp kiểu 'nóng tay bắt lỗ tai', DN ngắc ngoải

Quy hoạch cụm công nghiệp kiểu 'nóng tay bắt lỗ tai', DN ngắc ngoải

Chống lạm thu: Hiểu đúng, làm đúng và minh bạch

Chống lạm thu: Hiểu đúng, làm đúng và minh bạch

Bộ GD ĐT công bố hàng loạt trường thu sai, phải trả lại tiền

Bộ GD ĐT công bố hàng loạt trường thu sai, phải trả lại tiền

Thanh tra Bộ Giáo dục phát hiện nhiều trường lạm thu đầu năm học

Thanh tra Bộ Giáo dục phát hiện nhiều trường lạm thu đầu năm học

Các khoản thu đầu năm học: Thanh tra đến đâu, sai đến đó!

Các khoản thu đầu năm học: Thanh tra đến đâu, sai đến đó!

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định có lạm thu

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định có lạm thu

Nhiều trường lạm thu, Thanh tra Bộ GD-ĐT muốn giải quyết dứt điểm

Nhiều trường lạm thu, Thanh tra Bộ GD-ĐT muốn giải quyết dứt điểm

Nhiều cơ sở giáo dục thu các khoản tự nguyện không đúng quy định

Nhiều cơ sở giáo dục thu các khoản tự nguyện không đúng quy định

Đầu năm học mới: Phải trả lại những khoản lạm thu

Đầu năm học mới: Phải trả lại những khoản lạm thu

Lạm thu đầu năm học: Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận gì?

Lạm thu đầu năm học: Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận gì?

Thanh tra Bộ GD- ĐT phát hiện nhiều khoản thu trái quy định tại các trường học

Thanh tra Bộ GD- ĐT phát hiện nhiều khoản thu trái quy định tại các trường học

Yêu cầu các trường dừng thu, trả lại phụ huynh các khoản lạm thu

Yêu cầu các trường dừng thu, trả lại phụ huynh các khoản lạm thu

Bộ Giáo dục thanh tra đột xuất các khoản thu đầu năm học

Bộ Giáo dục thanh tra đột xuất các khoản thu đầu năm học

Nhận phản ánh 'nóng', Bộ GD-ĐT khẳng định có tình trạng lạm thu

Nhận phản ánh 'nóng', Bộ GD-ĐT khẳng định có tình trạng lạm thu

Kết quả thanh tra đột xuất các cơ sở giáo dục có dấu hiệu lạm thu

Kết quả thanh tra đột xuất các cơ sở giáo dục có dấu hiệu lạm thu

Bộ GD-ĐT công bố kết quả kiểm tra đột xuất một số trường có dấu hiệu lạm thu ​ ​

Bộ GD-ĐT công bố kết quả kiểm tra đột xuất một số trường có dấu hiệu lạm thu ​ ​

Điểm mặt các trường lạm thu đầu năm học

Điểm mặt các trường lạm thu đầu năm học

Kết quả kiểm tra đột xuất cơ sở giáo dục có dấu hiệu lạm thu

Kết quả kiểm tra đột xuất cơ sở giáo dục có dấu hiệu lạm thu

Chủ tịch xã phê duyệt lạm thu tiền trường

Chủ tịch xã phê duyệt lạm thu tiền trường