Hà Nội: UBND phường Phúc Tân đẩy mạnh công tác quản lý trật tự đô thị

Hà Nội: UBND phường Phúc Tân đẩy mạnh công tác quản lý trật tự đô thị

Phường bó tay 24 ngày bắt khỉ: Nhờ sức dân

Phường bó tay 24 ngày bắt khỉ: Nhờ sức dân

Hai con khỉ hoang vẫn 'đại náo' khu dân cư ở Hà Nội

Hai con khỉ hoang vẫn 'đại náo' khu dân cư ở Hà Nội

Khỉ quậy phá khu phố: Thích phụ nữ, tránh xa đàn ông

Khỉ quậy phá khu phố: Thích phụ nữ, tránh xa đàn ông

Hai con khỉ hoang quậy phá khu dân cư ở Hà Nội: Dùng ống thổi thuốc mê bắt không thành

Hai con khỉ hoang quậy phá khu dân cư ở Hà Nội: Dùng ống thổi thuốc mê bắt không thành

Công khai để tạo thuận lợi cho người dân

Công khai để tạo thuận lợi cho người dân

Bối rối tìm cách bắt sống khỉ tại phường Phúc Tân

Bối rối tìm cách bắt sống khỉ tại phường Phúc Tân

Đề xuất dùng súng bắn thuốc mê bắt hai con khỉ quậy phá khu dân cư

Đề xuất dùng súng bắn thuốc mê bắt hai con khỉ quậy phá khu dân cư

Bắn thuốc mê, bắt hai con khỉ hoang quậy phá khu dân cư ở Hà Nội

Bắn thuốc mê, bắt hai con khỉ hoang quậy phá khu dân cư ở Hà Nội

Xác minh nguồn gốc 2 con khỉ quậy phá ở quận trung tâm Hà Nội

Xác minh nguồn gốc 2 con khỉ quậy phá ở quận trung tâm Hà Nội

Khu dân cư ở Hà Nội bất ngờ bị khỉ quấy nhiễu

Khu dân cư ở Hà Nội bất ngờ bị khỉ quấy nhiễu

Khỉ hoang bắt gà, ăn trộm trứng, 'đại náo' khu dân cư ở Hà Nội

Khỉ hoang bắt gà, ăn trộm trứng, 'đại náo' khu dân cư ở Hà Nội

Khỉ hoang quậy phá giữa lòng Thủ đô khiến người dân lo lắng

Khỉ hoang quậy phá giữa lòng Thủ đô khiến người dân lo lắng

Khỉ hoang 'đại náo' khu dân cư ở Hà Nội

Khỉ hoang 'đại náo' khu dân cư ở Hà Nội

Không được bắt người dân chờ đợi trong ngày làm việc đầu năm mới

Không được bắt người dân chờ đợi trong ngày làm việc đầu năm mới

Hà Nội chấn chỉnh kỷ cương hành chính ngay từ ngày đầu năm mới

Hà Nội chấn chỉnh kỷ cương hành chính ngay từ ngày đầu năm mới