Nổ mìn khi khai thác đá, người phụ nữ tử vong

Nổ mìn khi khai thác đá, người phụ nữ tử vong

Thừa Thiên - Huế: Người phụ nữ tử vong do bị đá vắng trúng khi đi hái nấm

Thừa Thiên - Huế: Người phụ nữ tử vong do bị đá vắng trúng khi đi hái nấm

Người phụ nữ chết oan vì bị đá nổ mìn đè lên người

Người phụ nữ chết oan vì bị đá nổ mìn đè lên người

Thừa Thiên Huế: Nổ mình khai thác đá khiến 1 phụ nữ tử vong

Thừa Thiên Huế: Nổ mình khai thác đá khiến 1 phụ nữ tử vong

Thừa Thiên- Huế: Một người tử vong do nổ mìn ở mỏ đá

Thừa Thiên- Huế: Một người tử vong do nổ mìn ở mỏ đá

Đi hái nấm, một phụ nữ tử vong do đá văng từ nổ mìn

Đi hái nấm, một phụ nữ tử vong do đá văng từ nổ mìn

Huế: Điều tra vụ nổ mìn khai thác đá khiến 1 phụ nữ tử vong

Huế: Điều tra vụ nổ mìn khai thác đá khiến 1 phụ nữ tử vong

Nổ mìn khai thác đá khiến một người phụ nữ đi hái nấm tử vong

Nổ mìn khai thác đá khiến một người phụ nữ đi hái nấm tử vong

Người phụ nữ tử vong vì bị đá văng trúng

Người phụ nữ tử vong vì bị đá văng trúng

Hái nấm gần mỏ đá, người phụ nữ tử vong do hoạt động nổ mìn

Hái nấm gần mỏ đá, người phụ nữ tử vong do hoạt động nổ mìn

Điều tra vụ nổ mìn ở mỏ đá khiến 1 phụ nữ tử vong

Điều tra vụ nổ mìn ở mỏ đá khiến 1 phụ nữ tử vong

Người phụ nữ đi hái nấm tử vong, nghi do mỏ đá nổ mìn

Người phụ nữ đi hái nấm tử vong, nghi do mỏ đá nổ mìn