Biển Mũi Né tràn ngập rác, khách hủy đặt phòng

Biển Mũi Né tràn ngập rác, khách hủy đặt phòng

Bình Thuận: Đẩy mạnh áp dụng ISO vào doanh nghiệp và cơ quan hành chính

Bình Thuận: Đẩy mạnh áp dụng ISO vào doanh nghiệp và cơ quan hành chính

Bình Thuận: Giải quyết tình trạng ngập nước tại tuyến đường vào khu du lịch Mũi Né

Bình Thuận: Giải quyết tình trạng ngập nước tại tuyến đường vào khu du lịch Mũi Né

Bình Thuận giải quyết tình trạng ngập úng trên đường vào 'thủ đô resort'

Bình Thuận giải quyết tình trạng ngập úng trên đường vào 'thủ đô resort'

Các địa phương tập trung ứng phó với bão số 12

Các địa phương tập trung ứng phó với bão số 12

Chuẩn bị phương án sơ tán hơn 5.000 người nước ngoài tránh bão Damrey

Chuẩn bị phương án sơ tán hơn 5.000 người nước ngoài tránh bão Damrey