Hàng chục thuyền đánh cá ở Bình Thuận bị sóng đánh vỡ

Hàng chục thuyền đánh cá ở Bình Thuận bị sóng đánh vỡ

Hàng chục chiếc thuyền bị sóng đánh vỡ nát ở Bình Thuận vì bão số 9

Hàng chục chiếc thuyền bị sóng đánh vỡ nát ở Bình Thuận vì bão số 9

Bão số 9 đã đổ bộ vào Đông Nam bộ

Bão số 9 đã đổ bộ vào Đông Nam bộ

Bão số 9 suy yếu thành áp thấp, mưa lớn ở nhiều nơi

Bão số 9 suy yếu thành áp thấp, mưa lớn ở nhiều nơi

Bình Thuận bố trí các điểm sơ tán du khách khi có bão

Bình Thuận bố trí các điểm sơ tán du khách khi có bão

Hàng loạt resort ở du lịch Mũi Né bị sóng biển đánh sập

Hàng loạt resort ở du lịch Mũi Né bị sóng biển đánh sập

Hàng loạt resort ở Mũi Né bị sóng biển đánh sập

Hàng loạt resort ở Mũi Né bị sóng biển đánh sập

Biển xâm thực gây nhiều thiệt hại ở Hàm Tiến

Biển xâm thực gây nhiều thiệt hại ở Hàm Tiến

Biển Mũi Né tràn ngập rác, khách hủy đặt phòng

Biển Mũi Né tràn ngập rác, khách hủy đặt phòng