Tạm giữ người chồng dùng dao chém vợ trọng thương ở Phú Thọ

Tạm giữ người chồng dùng dao chém vợ trọng thương ở Phú Thọ

Chân dung người chồng chém vợ ở Phú Thọ: Gã từng tự chặt ngón tay mình

Chân dung người chồng chém vợ ở Phú Thọ: Gã từng tự chặt ngón tay mình

Những nhát dao oan nghiệt của người chồng cục cằn

Những nhát dao oan nghiệt của người chồng cục cằn

Cãi vã, vợ bị chồng dùng dao chém rách mặt, gần lìa ngón tay

Cãi vã, vợ bị chồng dùng dao chém rách mặt, gần lìa ngón tay

Phú Thọ: Điều tra vụ chồng dùng dao chém vợ trọng thương

Phú Thọ: Điều tra vụ chồng dùng dao chém vợ trọng thương

Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ dã man

Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ dã man

Chồng chém vợ gục trên vũng máu ở Phú Thọ

Chồng chém vợ gục trên vũng máu ở Phú Thọ