Bão số 12 càn quét tới Tây Nguyên: Đèo Phượng Hoàng sạt lở nghiêm trọng

Bão số 12 càn quét tới Tây Nguyên: Đèo Phượng Hoàng sạt lở nghiêm trọng

Mưa lớn làm sập cầu, 245 hộ dân ở Đắk Lắk bị cô lập

Mưa lớn làm sập cầu, 245 hộ dân ở Đắk Lắk bị cô lập

Mưa lũ gây chia cắt nhiều thôn buôn ở Đắk Lắk

Mưa lũ gây chia cắt nhiều thôn buôn ở Đắk Lắk

Đắk Lắk: Mưa lớn gây sập cầu, nhiều địa phương bị cô lập

Đắk Lắk: Mưa lớn gây sập cầu, nhiều địa phương bị cô lập

Sau mưa lớn, nhiều thôn, buôn ở Đắk Lắk bị cô lập

Sau mưa lớn, nhiều thôn, buôn ở Đắk Lắk bị cô lập

Đắk Lắk: Lũ lụt làm sập cầu, nhiều thôn bị chia cắt

Đắk Lắk: Lũ lụt làm sập cầu, nhiều thôn bị chia cắt

Sập cầu tràn ở Đắk Lắk, 245 hộ dân bị cô lập

Sập cầu tràn ở Đắk Lắk, 245 hộ dân bị cô lập

Đắk Lắk: Mưa lũ cuốn trôi cầu tràn, nhiều nơi đang bị chia cắt

Đắk Lắk: Mưa lũ cuốn trôi cầu tràn, nhiều nơi đang bị chia cắt