Xót xa 500 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng ở Đắk Lắk phải ra đường mưu sinh

Xót xa 500 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng ở Đắk Lắk phải ra đường mưu sinh

Chi cục THADS kê biên tài sản nhầm địa chỉ?

Chi cục THADS kê biên tài sản nhầm địa chỉ?

Vụ tuyển thừa 500 giáo viên: Bí thư, Chủ tịch huyện bị khiển trách

Vụ tuyển thừa 500 giáo viên: Bí thư, Chủ tịch huyện bị khiển trách

Loay hoay 'tháo ngòi' vụ 500 giáo viên hợp đồng dôi dư ở Đăk Lăk

Loay hoay 'tháo ngòi' vụ 500 giáo viên hợp đồng dôi dư ở Đăk Lăk

Hơn 500 giáo viên sắp mất việc ở Đắk Lắk tố phải chi tiền xin việc

Hơn 500 giáo viên sắp mất việc ở Đắk Lắk tố phải chi tiền xin việc

Hơn 500 GV ở Đắk Lắk mất việc: Phó Chủ tịch huyện nói gì?

Hơn 500 GV ở Đắk Lắk mất việc: Phó Chủ tịch huyện nói gì?

Tạm dừng chấm dứt hợp đồng đối với 500 giáo viên ở Đắk Lắk

Tạm dừng quyết định chấm dứt hợp đồng với hơn 500 giáo viên ở Đắk Lắk

Tạm dừng quyết định chấm dứt hợp đồng với hơn 500 giáo viên ở Đắk Lắk

Hơn 500 giáo viên trong một huyện nhận tin bị mất việc

Hơn 500 giáo viên trong một huyện nhận tin bị mất việc

Hơn 500 giáo viên ở Đăk Lăk nhận tin 'dữ' khi bị chấm dứt hợp đồng

Hơn 500 giáo viên ở Đăk Lăk nhận tin 'dữ' khi bị chấm dứt hợp đồng

Hơn 500 giáo viên ở Đắk Lắk nhận tin bị mất việc

Hơn 500 giáo viên ở Đắk Lắk nhận tin bị mất việc