Đồng Tháp mua lại dự án BOT cầu sông Cái Nhỏ

Đồng Tháp mua lại dự án BOT cầu sông Cái Nhỏ

Đồng Tháp xác định giá để mua lại dự án BOT cầu sông Cái Nhỏ

Đồng Tháp xác định giá để mua lại dự án BOT cầu sông Cái Nhỏ

Đồng Tháp khởi tố năm đối tượng gây rối ở trạm thu phí cầu Sông Cái Nhỏ

Đồng Tháp khởi tố năm đối tượng gây rối ở trạm thu phí cầu Sông Cái Nhỏ

Gia hạn tạm giữ 5 người gây rối tại trạm BOT cầu sông Cái Nhỏ

Gia hạn tạm giữ 5 người gây rối tại trạm BOT cầu sông Cái Nhỏ

Mức giá nào để mua lại Dự án BOT cầu sông Cái Nhỏ?

Mức giá nào để mua lại Dự án BOT cầu sông Cái Nhỏ?

Đồng Tháp chỉ đạo đàm phán, rút ngắn thời gian thu phí cầu sông Cái Nhỏ

Đồng Tháp chỉ đạo đàm phán, rút ngắn thời gian thu phí cầu sông Cái Nhỏ

5 người bị tạm giữ vì gây rối tại trạm BOT ở Đồng Tháp

5 người bị tạm giữ vì gây rối tại trạm BOT ở Đồng Tháp

Tạm giữ 5 người gây rối trạm thu phí BOT Sông Cái Nhỏ

Tạm giữ 5 người gây rối trạm thu phí BOT Sông Cái Nhỏ