Sông Cổ Cò oằn mình gánh các dự án bất động sản

Sông Cổ Cò oằn mình gánh các dự án bất động sản

Đà Nẵng đang kỳ vọng rất lớn vào phát triển đô thị và du lịch ven sông Cổ Cò. Việc kỳ vọng này sẽ được hiện...
Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Điện Bàn, Quảng Nam: Trung tâm phát triển quỹ đất bị tố cố tình vi phạm pháp luật

Điện Bàn, Quảng Nam: Trung tâm phát triển quỹ đất bị tố cố tình vi phạm pháp luật

Quảng Nam: Sẽ cưỡng chế nhà nghỉ trên đất công cộng ven biển

Quảng Nam: Sẽ cưỡng chế nhà nghỉ trên đất công cộng ven biển

Quảng Nam có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Nam có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh làm chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh làm chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Đường gần 300 tỷ dang dở vì vướng… 1 hộ dân

Đường gần 300 tỷ dang dở vì vướng… 1 hộ dân

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Quảng Nam