Nhà máy bị bán cho doanh nghiệp nước ngoài, dân thiếu nước dùng

Nhà máy bị bán cho doanh nghiệp nước ngoài, dân thiếu nước dùng

Tây Nguyên phát hiện nhiều vết sụt nứt đất trong rẫy

Tây Nguyên phát hiện nhiều vết sụt nứt đất trong rẫy

Kon Tum: Xuất hiện vết sụt lún lớn trên rẫy cà phê, cao su

Kon Tum: Xuất hiện vết sụt lún lớn trên rẫy cà phê, cao su

Phát hiện vết sụt lún lớn ở huyện Đăk Tô, Kon Tum

Phát hiện vết sụt lún lớn ở huyện Đăk Tô, Kon Tum

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa thăm điểm sáng mầm non tỉnh Kon Tum

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa thăm điểm sáng mầm non tỉnh Kon Tum

Cứu hộ thành công 4 nhân viên trạm thủy văn bị mắc kẹt trên sông Pô Kô

Cứu hộ thành công 4 nhân viên trạm thủy văn bị mắc kẹt trên sông Pô Kô

Cứu hộ thành công 4 cán bộ thủy văn kẹt giữa sông Pô Kô ​

Cứu hộ thành công 4 cán bộ thủy văn kẹt giữa sông Pô Kô ​

Kon Tum: Sẽ sửa chữa Khu chứng tích Nhà thờ Kon H'ring

Kon Tum: Sẽ sửa chữa Khu chứng tích Nhà thờ Kon H'ring

Khắc phục tình trạng hoang phế ở Khu chứng tích Kon H'ring

Khắc phục tình trạng hoang phế ở Khu chứng tích Kon H'ring

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô 'gian dối' vận chuyển 84m3 gỗ?

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô 'gian dối' vận chuyển 84m3 gỗ?