Dồn điểm lẻ, sáp nhập trường học: Cốt lõi là sự đồng thuận của người dân

Dồn điểm lẻ, sáp nhập trường học: Cốt lõi là sự đồng thuận của người dân

Sáp nhập cơ sở nhằm tăng cường hiệu quả đầu tư, nâng cao chất lượng là mục tiêu của địa phương, kỳ vọng của...
Bắc Kạn: Vận chuyển gốc gù hương hình cụ rùa trái phép, 4 người lĩnh án

Bắc Kạn: Vận chuyển gốc gù hương hình cụ rùa trái phép, 4 người lĩnh án

Tuyên án 4 bị cáo nguyên là cán bộ huyện Bạch Thông

Tuyên án 4 bị cáo nguyên là cán bộ huyện Bạch Thông

Yêu cầu Thủy điện Thác Giềng 1 vận hành đúng quy trình

Yêu cầu Thủy điện Thác Giềng 1 vận hành đúng quy trình

Nhờ chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng tại xã Vi Hương đã được nâng cấp

Nhờ chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng tại xã Vi Hương đã được nâng cấp

Xã thí điểm chuyển đổi số đầu tiên công bố kết quả giai đoạn 1

Xã thí điểm chuyển đổi số đầu tiên công bố kết quả giai đoạn 1

Xã thí điểm chuyển đổi số đầu tiên công bố kết quả giai đoạn 1

Xã thí điểm chuyển đổi số đầu tiên công bố kết quả giai đoạn 1

Hỗ trợ sinh kế cho người nghèo nhờ chuyển đổi số

Hỗ trợ sinh kế cho người nghèo nhờ chuyển đổi số

Xử phạt doanh nghiệp xây nhà xưởng không phép

Xử phạt doanh nghiệp xây nhà xưởng không phép

Bắc Kạn cách ly tập trung người về từ Đà Nẵng

Bắc Kạn cách ly tập trung người về từ Đà Nẵng

Cả cơ quan cùng bỏ nhiệm sở để đi du lịch?

Cả cơ quan cùng bỏ nhiệm sở để đi du lịch?

Chậm xử lý doanh nghiệp xây nhà xưởng không phép

Chậm xử lý doanh nghiệp xây nhà xưởng không phép

Thí điểm chuyển đổi số cho các xã, bản khó khăn

Thí điểm chuyển đổi số cho các xã, bản khó khăn

Bắc Kạn chỉ đạo điều tra, xử lý việc thanh toán vượt quyết toán

Bắc Kạn chỉ đạo điều tra, xử lý việc thanh toán vượt quyết toán

Bắc Kạn xử lý doanh nghiệp xây nhà xưởng không phép

Bắc Kạn tiếp thu thông tin doanh nghiệp xây nhà xưởng không phép

Cúm gia cầm H5N6 hoành hành trở lại

Cúm gia cầm H5N6 hoành hành trở lại

Xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N6 tại Bắc Kạn

Xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N6 tại Bắc Kạn

Bắc Kạn: Kỷ luật các cán bộ huyện sai phạm trong thực hiện dự án tái định cư

Bắc Kạn: Kỷ luật các cán bộ huyện sai phạm trong thực hiện dự án tái định cư

Bắc Kạn kỷ luật chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện cùng nhiều cán bộ

Bắc Kạn kỷ luật chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện cùng nhiều cán bộ

Bắc Kạn: Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật vì sai phạm trong thực hiện dự án tái định cư

Bắc Kạn: Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật vì sai phạm trong thực hiện dự án tái định cư

Khởi tố Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện Bạch Thông

Khởi tố Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện Bạch Thông

Bắc Cạn kỷ luật ba cán bộ sai phạm trong thực hiện dự án tái định cư

Bắc Cạn kỷ luật ba cán bộ sai phạm trong thực hiện dự án tái định cư

Trụ sở UBND huyện ở Bắc Kạn bị trộm đột nhập, lấy đi nhiều tài sản giá trị

Trụ sở UBND huyện ở Bắc Kạn bị trộm đột nhập, lấy đi nhiều tài sản giá trị

Bắc Kạn có xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Bắc Kạn có xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới