Hành trình xây mái ấm cho người nghèo

Hành trình xây mái ấm cho người nghèo

Năm 2018, toàn đạo Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) thực hiện các hoạt động từ thiện - xã hội được trên 400 tỷ...