Đắk Nông: 3 lãnh đạo thị trấn bị cách chức

Đắk Nông: 3 lãnh đạo thị trấn bị cách chức

Lãnh đạo thị trấn chiếm đoạt bồn chứa nước của hộ nghèo

Lãnh đạo thị trấn chiếm đoạt bồn chứa nước của hộ nghèo

Hàng loạt lãnh đạo thị trấn Đắk Mâm bị cách chức vì nhiều sai phạm

Hàng loạt lãnh đạo thị trấn Đắk Mâm bị cách chức vì nhiều sai phạm

Đắk Nông: Cách chức 3 lãnh đạo thị trấn Đắk Mâm

Đắk Nông: Cách chức 3 lãnh đạo thị trấn Đắk Mâm

Đắk Nông: Cách chức Phó chủ tịch thị trấn vòi vĩnh tiền dân

Đắk Nông: Cách chức Phó chủ tịch thị trấn vòi vĩnh tiền dân

Đắk Nông: Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch thị trấn mất chức vì sai phạm hàng loạt

Đắk Nông: Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch thị trấn mất chức vì sai phạm hàng loạt