Phó Chủ nhiệm UBKT huyện 'cơm một niêu, lều một gian'!

Phó Chủ nhiệm UBKT huyện 'cơm một niêu, lều một gian'!

Quan xã mất sạch chức vì tự ý đề nghị bổ nhiệm con trai

Quan xã mất sạch chức vì tự ý đề nghị bổ nhiệm con trai

Đề nghị cách chức Chủ tịch xã độc đoán, chuyên quyền

Đề nghị cách chức Chủ tịch xã độc đoán, chuyên quyền

Đề nghị cách chức một Chủ tịch xã độc đoán, chuyên quyền

Đề nghị cách chức một Chủ tịch xã độc đoán, chuyên quyền

Để đất 'lọt' ra ngoài, Bí thư và Chủ tịch xã dính kỷ luật

Để đất 'lọt' ra ngoài, Bí thư và Chủ tịch xã dính kỷ luật

Bổ nhiệm con trai sai quy định, chủ tịch xã bị đề nghị cách chức

Bổ nhiệm con trai sai quy định, chủ tịch xã bị đề nghị cách chức

Vi phạm nghiêm trọng, Chủ tịch xã bị đề nghị cách chức

Vi phạm nghiêm trọng, Chủ tịch xã bị đề nghị cách chức

Quan xã mất sạch chức vì tự ý đề nghị bổ nhiệm con trai

Quan xã mất sạch chức vì tự ý đề nghị bổ nhiệm con trai

Buông lỏng quản lý, Chủ tịch xã Trường Lộc bị đề nghị cách chức

Buông lỏng quản lý, Chủ tịch xã Trường Lộc bị đề nghị cách chức