Quảng Ngãi: Thường vụ Tỉnh ủy làm rõ kêu oan của nguyên PCT huyện

Quảng Ngãi: Thường vụ Tỉnh ủy làm rõ kêu oan của nguyên PCT huyện

Chuyện lạ: Phó Chủ tịch huyện được điều về làm Bí thư xã trong 48h?

Chuyện lạ: Phó Chủ tịch huyện được điều về làm Bí thư xã trong 48h?

Vụ Phó Chủ tịch huyện tát nhân viên: Tiếp tục 'kêu oan' lên Thường vụ Tỉnh ủy

Vụ Phó Chủ tịch huyện tát nhân viên: Tiếp tục 'kêu oan' lên Thường vụ Tỉnh ủy

Quảng Ngãi: Kỷ luật một loạt cán bộ sai phạm

Quảng Ngãi: Kỷ luật một loạt cán bộ sai phạm

Quảng Ngãi: Kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt huyện Sơn Tây

Quảng Ngãi: Kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt huyện Sơn Tây

Quảng Ngãi: Kỷ luật nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây

Quảng Ngãi: Kỷ luật nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây

Một trưởng phòng Tài nguyên ở Quảng Ngãi bị khai trừ đảng

Một trưởng phòng Tài nguyên ở Quảng Ngãi bị khai trừ đảng

Quảng Ngãi: Bí thư huyện bị kỷ luật vì có sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ

Quảng Ngãi: Bí thư huyện bị kỷ luật vì có sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ

Thay đổi hình thức kỷ luật đối với Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ

Thay đổi hình thức kỷ luật đối với Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ

Thay đổi mức kỷ luật Phó Chủ tịch huyện nghi đánh cấp dưới

Thay đổi mức kỷ luật Phó Chủ tịch huyện nghi đánh cấp dưới

Quảng Ngãi: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của lãnh đạo huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của lãnh đạo huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi: Khiển trách Bí thư Đảng ủy và Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mộ Đức

Quảng Ngãi: Khiển trách Bí thư Đảng ủy và Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mộ Đức

Quảng Ngãi: Chưa thể kết luận vụ 'Phó chủ tịch huyện tát nhân viên?'

Quảng Ngãi: Chưa thể kết luận vụ 'Phó chủ tịch huyện tát nhân viên?'

Nguyên Huyện ủy viên gây thất thoát ngân sách hơn 26 tỷ đồng

Nguyên Huyện ủy viên gây thất thoát ngân sách hơn 26 tỷ đồng

Đề nghị kỷ luật cán bộ gây thất thoát 26 tỷ từ dự án thủy điện

Đề nghị kỷ luật cán bộ gây thất thoát 26 tỷ từ dự án thủy điện

Gây thất thoát 26 tỉ đồng, nguyên Huyện ủy viên bị đề nghị kỷ luật

Gây thất thoát 26 tỉ đồng, nguyên Huyện ủy viên bị đề nghị kỷ luật

Đề nghị thi hành kỷ luật nguyên Huyện ủy viên gây thất thoát hơn 26 tỉ đồng

Đề nghị thi hành kỷ luật nguyên Huyện ủy viên gây thất thoát hơn 26 tỉ đồng

Quảng Ngãi: Cảnh cáo Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi: Cảnh cáo Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa

Ủy ban kiểm tra 2 tỉnh thi hành kỷ luật cán bộ

Ủy ban kiểm tra 2 tỉnh thi hành kỷ luật cán bộ

Cảnh cáo trưởng công an huyện thanh lý 2 ô tô không đúng quy trình

Cảnh cáo trưởng công an huyện thanh lý 2 ô tô không đúng quy trình

Quảng Ngãi: Thi hành kỷ luật 27 đảng viên vi phạm

Quảng Ngãi: Thi hành kỷ luật 27 đảng viên vi phạm

UBKT tỉnh Quảng Ngãi thành lập đoàn kiểm tra vụ việc Phó Chủ tịch huyện 'tát nhân viên'

UBKT tỉnh Quảng Ngãi thành lập đoàn kiểm tra vụ việc Phó Chủ tịch huyện 'tát nhân viên'

Kiểm tra lại kết luận vụ 'Phó Chủ tịch huyện tát nhân viên'

Kiểm tra lại kết luận vụ 'Phó Chủ tịch huyện tát nhân viên'

PCT huyện tát nhân viên: Điều tra lại chứng cứ, sẽ kỷ luật nặng hơn?

PCT huyện tát nhân viên: Điều tra lại chứng cứ, sẽ kỷ luật nặng hơn?

Vụ kỷ luật Phó Chủ tịch huyện tát nhân viên: UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi vào cuộc

Vụ kỷ luật Phó Chủ tịch huyện tát nhân viên: UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi vào cuộc

Quảng Ngãi kỷ luật Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi kỷ luật Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh