Phú Thọ thi đua nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Phú Thọ thi đua nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và kỷ luật Đảng, thời gian qua, Ủy...
Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát

Khảo sát kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Khảo sát kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Đảng ủy PV Power tổ chức thành công Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2020 khu vực phía Nam

Đảng ủy PV Power tổ chức thành công Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2020 khu vực phía Nam

Cảnh cáo Trung tá khai lý lịch không trung thực

Cảnh cáo Trung tá khai lý lịch không trung thực

Sai phạm của cựu giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai rất nghiêm trọng

Sai phạm của cựu giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai rất nghiêm trọng