Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết, sau 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội...
Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 thành công tốt đẹp

Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 thành công tốt đẹp

Biểu dương 40 tập thể, 50 cá nhân đại biểu DTTS có thành tích xuất sắc

Biểu dương 40 tập thể, 50 cá nhân đại biểu DTTS có thành tích xuất sắc

65 tiến sĩ người dân tộc thiểu số tham gia Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam

65 tiến sĩ người dân tộc thiểu số tham gia Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam

Các dân tộc phát huy nội lực cùng phát triển

Các dân tộc phát huy nội lực cùng phát triển

Ủy ban Dân tộc làm việc với tỉnh Bắc Kạn

Ủy ban Dân tộc làm việc với tỉnh Bắc Kạn

Tuyên dương 63 thầy, cô giáo người dân tộc thiểu số

Tuyên dương 63 thầy, cô giáo người dân tộc thiểu số

Ủy ban Dân tộc gặp mặt 63 giáo viên tiêu biểu

Ủy ban Dân tộc gặp mặt 63 giáo viên tiêu biểu

Tuyên dương 63 thầy, cô giáo người dân tộc thiểu số

Tuyên dương 63 thầy, cô giáo người dân tộc thiểu số

1.900 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

1.900 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

Ủy ban Dân tộc gặp mặt 63 giáo viên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Ủy ban Dân tộc gặp mặt 63 giáo viên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết

Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Dành nhiều quan tâm cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Dành nhiều quan tâm cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi

Sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc

Sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc

9 đội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật giảm nghèo bền vững

9 đội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật giảm nghèo bền vững

Ðầu tư có trọng tâm, giải quyết các vấn đề cấp thiết nhất

Ðầu tư có trọng tâm, giải quyết các vấn đề cấp thiết nhất

Ra mắt Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển

Ra mắt Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển

Khai trương báo điện tử Dân tộc và Phát triển

Khai trương báo điện tử Dân tộc và Phát triển

Cần thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền năng của phụ nữ

Cần thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền năng của phụ nữ

Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số

Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến: Công tác dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến: Công tác dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Yên Bái được giao hơn 283 tỷ đồng thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Yên Bái được giao hơn 283 tỷ đồng thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW: Thay áo mới cho nhiều phum, sóc

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW: Thay áo mới cho nhiều phum, sóc

Công tác giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận

Công tác giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận

Hướng tới việc xây dựng hệ thống hành chính kiến tạo và phục vụ

Hướng tới việc xây dựng hệ thống hành chính kiến tạo và phục vụ

Tăng cường phân tích số liệu kết quả Điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS

Đưa 7 trường dự bị đại học, hữu nghị, phổ thông vùng cao về Ủy ban Dân tộc

Đưa 7 trường dự bị đại học, hữu nghị, phổ thông vùng cao về Ủy ban Dân tộc

8 xã, 116 thôn khu vực phía Nam hoàn thành Chương trình 135

8 xã, 116 thôn khu vực phía Nam hoàn thành Chương trình 135

Ðoàn kết đồng lòng, quyết tâm đưa công tác dân tộc lên tầm cao mới

Ðoàn kết đồng lòng, quyết tâm đưa công tác dân tộc lên tầm cao mới

Ủy ban Dân tộc điều chỉnh các nhiệm vụ phù hợp tình hình dịch Covid-19

Ủy ban Dân tộc điều chỉnh các nhiệm vụ phù hợp tình hình dịch Covid-19

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến: Ưu tiên chăm sóc, nâng cao sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến: Ưu tiên chăm sóc, nâng cao sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số

Cải cách hành chính không thể thiếu vai trò của cấp ủy, người đứng đầu

Cải cách hành chính không thể thiếu vai trò của cấp ủy, người đứng đầu

Giảm số lượng, tăng định mức đầu tư

Giảm số lượng, tăng định mức đầu tư

Ủy ban Dân tộc: Tiếp nhận nhiệm vụ công tác dân tộc và miền núi từ 3 Ban chỉ đạo

Ủy ban Dân tộc: Tiếp nhận nhiệm vụ công tác dân tộc và miền núi từ 3 Ban chỉ đạo

Phát triển vùng DTTS: Tìm lời giải cho những con số

Phát triển vùng DTTS: Tìm lời giải cho những con số

Đóng góp vào dự thảo tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đóng góp vào dự thảo tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần II

Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần II

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ tám, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Nông Quốc Tuấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc

Ông Nông Quốc Tuấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc: Lựa chọn cán bộ có năng lực

Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên rõ rệt

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên rõ rệt

Mức độ tiếp cận với giáo dục phổ thông của người DTTS đã được cải thiện rõ rệt

Mức độ tiếp cận với giáo dục phổ thông của người DTTS đã được cải thiện rõ rệt

Tỷ lệ hộ dân tộc nghèo và cận nghèo vùng DTTS chiếm 35,5%

Tỷ lệ hộ dân tộc nghèo và cận nghèo vùng DTTS chiếm 35,5%

99,8% hộ dân tộc thiểu số đã có nhà ở

99,8% hộ dân tộc thiểu số đã có nhà ở