Bất bình đẳng giới phổ biến ở vùng dân tộc thiểu số

Bất bình đẳng giới phổ biến ở vùng dân tộc thiểu số

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu

Phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc mở rộng lần thứ 37, nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc mở rộng lần thứ 37, nhiệm kỳ 2015-2020

Ủy ban Dân tộc tiếp Đoàn đại biểu Ban Dân tộc và Tôn giáo Khu Tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc

Ủy ban Dân tộc tiếp Đoàn đại biểu Ban Dân tộc và Tôn giáo Khu Tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc

Hội thảo tham vấn xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS và vùng KT-XH đặc biệt khó khăn

Hội thảo tham vấn xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS và vùng KT-XH đặc biệt khó khăn

Xây dựng đề án tổng thể phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Xây dựng đề án tổng thể phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Hội thảo 'Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi' tại Hòa Bình

Hội thảo 'Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi' tại Hòa Bình

Giúp phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh, liên kết chuỗi giá trị

Giúp phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh, liên kết chuỗi giá trị

Ủy ban Dân tộc gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín và cán bộ cơ sở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Ủy ban Dân tộc gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín và cán bộ cơ sở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Tạo chuyển biến tích cực trong đời sống đồng bào các dân tộc rất ít người

Tạo chuyển biến tích cực trong đời sống đồng bào các dân tộc rất ít người

Sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại tỉnh Tuyên Quang

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại tỉnh Tuyên Quang

'Tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí đối với sự phát triển vùng dân tộc'

'Tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí đối với sự phát triển vùng dân tộc'

Cơ hội để phát triển

Cơ hội để phát triển

Dành tâm sức để ấn phẩm báo chí thiết thực hơn với đồng bào dân tộc

Dành tâm sức để ấn phẩm báo chí thiết thực hơn với đồng bào dân tộc

Góp ý dự thảo giải nghĩa 11 mục từ phục vụ Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội

Góp ý dự thảo giải nghĩa 11 mục từ phục vụ Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội

Ủy ban Dân tộc gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sóc Trăng

Ủy ban Dân tộc gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sóc Trăng

Ủy ban Dân tộc gặp mặt Đoàn học sinh Trường phổ thông DTNT - THCS huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Ủy ban Dân tộc gặp mặt Đoàn học sinh Trường phổ thông DTNT - THCS huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Hội nghị công tác bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2019

Hội nghị công tác bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2019

Tạo cơ hội cho đồng bào vươn lên phát triển kinh tế

Tạo cơ hội cho đồng bào vươn lên phát triển kinh tế

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Lai Châu

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Lai Châu

Ủy ban Dân tộc gặp mặt Đoàn học sinh giỏi tiêu biểu người DTTS thuộc các trường DTNT tỉnh Hòa Bình

Ủy ban Dân tộc gặp mặt Đoàn học sinh giỏi tiêu biểu người DTTS thuộc các trường DTNT tỉnh Hòa Bình

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tiếp và làm việc với Giám đốc Thực hành PTXH, Khu vực Đông Á - TBD

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tiếp và làm việc với Giám đốc Thực hành PTXH, Khu vực Đông Á - TBD

Khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư tại tỉnh Đắk Nông

Khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư tại tỉnh Đắk Nông

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban Dân tộc gặp mặt đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam

Ủy ban Dân tộc gặp mặt đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam

Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng KT-XH đặc biệt khó khăn

Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng KT-XH đặc biệt khó khăn

Ủy ban Dân tộc gặp mặt Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ

Ủy ban Dân tộc gặp mặt Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ

Ủy ban Dân tộc tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ

Ủy ban Dân tộc tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ

Bình đẳng giới là chiến lược trong thực hiện kế hoạch phát triển vùng dân tộc thiểu số

Bình đẳng giới là chiến lược trong thực hiện kế hoạch phát triển vùng dân tộc thiểu số

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các DTTS

Xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ phát triển đồng bào dân tộc thiểu số

Xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ phát triển đồng bào dân tộc thiểu số

Người có uy tín là cầu nối quan trọng

Người có uy tín là cầu nối quan trọng

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW và Chỉ thị 45 của Ban Bí thư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc Chương trình 135

Hội thảo góp ý Đề cương Đề án Bảo vệ và phát triển các DTTS dưới 10 nghìn người...

Hội thảo góp ý Đề cương Đề án Bảo vệ và phát triển các DTTS dưới 10 nghìn người...

Thái Nguyên: Cắt ưu đãi của giáo viên, ai chịu trách nhiệm?

Thái Nguyên: Cắt ưu đãi của giáo viên, ai chịu trách nhiệm?

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự họp Ban Tổ chức ĐH đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự họp Ban Tổ chức ĐH đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 35, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 35, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng)

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với Huyện ủy Bắc Bình (Bình Thuận) về công tác dân tộc

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với Huyện ủy Bắc Bình (Bình Thuận) về công tác dân tộc

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết 24 và Chỉ thị số 45 tại Ninh Thuận

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết 24 và Chỉ thị số 45 tại Ninh Thuận

Ủy ban Dân tộc: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ

Ủy ban Dân tộc: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ

Ủy ban Dân tộc và Ðài Truyền hình Việt Nam ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2021

Ủy ban Dân tộc và Ðài Truyền hình Việt Nam ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2021

Ủy ban Dân tộc và Đài Truyền hình Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2021

Ủy ban Dân tộc và Đài Truyền hình Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2021

Ủy ban Dân tộc và Đài Truyền hình Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác

Ủy ban Dân tộc và Đài Truyền hình Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông gặp mặt Đoàn đại biểu HĐND huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông gặp mặt Đoàn đại biểu HĐND huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuân gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Kạn

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuân gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Kạn

Giáo dục vùng dân tộc thiểu số chuyển mình

Giáo dục vùng dân tộc thiểu số chuyển mình

Xây dựng chính sách hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào DTTS

Xây dựng chính sách hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào DTTS

Sự kiện và con số nổi bật của công tác dân tộc 2018

Sự kiện và con số nổi bật của công tác dân tộc 2018

Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện Dân tộc

Kết nối hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp

Kết nối hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới giai đoạn 2016-2020

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới giai đoạn 2016-2020

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình 135

Chăn ấm đến với học sinh dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai

Chăn ấm đến với học sinh dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai