Giới chủ và công nhân GM chưa thể tìm ra tiếng nói chung về lương

Giới chủ và công nhân GM chưa thể tìm ra tiếng nói chung về lương

Không như những giấc mơ, lao động Mỹ thăng trầm suốt một thế kỷ

Không như những giấc mơ, lao động Mỹ thăng trầm suốt một thế kỷ

General Motors cho 6.000 công nhân tạm nghỉ việc vì đình công

General Motors cho 6.000 công nhân tạm nghỉ việc vì đình công

Đình công khiến tập đoàn GM thiệt hại khoảng 1 tỷ USD

Đình công khiến tập đoàn GM thiệt hại khoảng 1 tỷ USD

GM tạm cho nghỉ việc 6.000 công nhân ở Mexico do cuộc đình công ở Mỹ

GM tạm cho nghỉ việc 6.000 công nhân ở Mexico do cuộc đình công ở Mỹ

GM tạm cho nghỉ việc 6.000 công nhân ở Mexico do đình công ở Mỹ

GM tạm cho nghỉ việc 6.000 công nhân ở Mexico do đình công ở Mỹ

General Motors tiếp tục sa thải hơn 1.200 công nhân

General Motors tiếp tục sa thải hơn 1.200 công nhân

Thêm 1.225 công nhân của GM tại Canada và Mỹ nghỉ việc

Thêm 1.225 công nhân của GM tại Canada và Mỹ nghỉ việc

46.000 công nhân GM phải nghỉ việc khi hiệp định liên minh thất bại

46.000 công nhân GM phải nghỉ việc khi hiệp định liên minh thất bại

General Motors gặp khó trước làn sóng đình công

General Motors gặp khó trước làn sóng đình công

Gần 50.000 công nhân đình công và biểu tình chống General Motors

Gần 50.000 công nhân đình công và biểu tình chống General Motors

Bất mãn lương bổng, 50.000 công nhân General Motors biểu tình

Bất mãn lương bổng, 50.000 công nhân General Motors biểu tình

Gần 46.000 công nhân của General Motors đình công ở Mỹ

Gần 46.000 công nhân của General Motors đình công ở Mỹ

GM đối mặt với cuộc đình công lớn nhất trong 12 năm qua

GM đối mặt với cuộc đình công lớn nhất trong 12 năm qua