Thấy gì qua việc tàu chiến Mỹ dễ dàng bắn hạ máy bay Iran?

Thấy gì qua việc tàu chiến Mỹ dễ dàng bắn hạ máy bay Iran?

Việc bắn hạ máy bay không người lái Shahed 129 của Iran được coi là vụ tấn công đầu tiên sử dụng thế hệ...