U22 Việt Nam chiến U22 Indonesia: Phủ đầu, giăng bẫy và chiến thắng

U22 Việt Nam chiến U22 Indonesia: Phủ đầu, giăng bẫy và chiến thắng

U22 Việt Nam sẽ phải đá tấn công trước U22 Indonesia, nhưng để chiến thắng, lấy Vàng SEA Games chắc chắn...