Người đại diện của Văn Lâm là ai?

Người đại diện của Văn Lâm là ai?

Xuất thân là cầu thủ chuyên nghiệp, Andrey Grushin cũng là đồng hương của thủ môn Đặng Văn Lâm từ ngày hai...