Quảng Trị: Phá 2 vụ vận chuyển, buôn bán 314.000 viên ma túy tổng hợp

Quảng Trị: Phá 2 vụ vận chuyển, buôn bán 314.000 viên ma túy tổng hợp

Clip: Biên phòng Quảng Trị bắt giữ 200.000 viên ma túy

Clip: Biên phòng Quảng Trị bắt giữ 200.000 viên ma túy

Biên phòng Quảng Trị bắt giữ 200.000 viên ma túy trên đất Lào

Biên phòng Quảng Trị bắt giữ 200.000 viên ma túy trên đất Lào

Phá 2 vụ án ma túy lớn tại biên giới Quảng Trị

Phá 2 vụ án ma túy lớn tại biên giới Quảng Trị

Ly kỳ đánh án ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại vùng biên Quảng Trị

Ly kỳ đánh án ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại vùng biên Quảng Trị

Bắt quả tang 'ông trùm' đang vận chuyển cả trăm nghìn viên ma túy

Bắt quả tang 'ông trùm' đang vận chuyển cả trăm nghìn viên ma túy

Biên phòng phá chuyên án ma túy rất lớn, thu cả súng đạn

Biên phòng phá chuyên án ma túy rất lớn, thu cả súng đạn

Bắt trùm đường dây ma túy với 114.000 viên ma túy

Bắt trùm đường dây ma túy với 114.000 viên ma túy