Thiệt hại 'khủng khiếp' bão Damrey: 47 người chết, mất tích, 40 000 nhà tốc mái

Thiệt hại 'khủng khiếp' bão Damrey: 47 người chết, mất tích, 40 000 nhà tốc mái

Bão số 12 làm nhiều nơi mất điện, cửa hàng xăng dầu tốc mái

Bão số 12 làm nhiều nơi mất điện, cửa hàng xăng dầu tốc mái

Miền Trung khẩn trương khôi phục lưới điện sau cơn bão số 12

Miền Trung khẩn trương khôi phục lưới điện sau cơn bão số 12

Khẩn trương khôi phục cấp điện trở lại sau cơn bão số 12

Khẩn trương khôi phục cấp điện trở lại sau cơn bão số 12

Bão số 12: Cột điện đổ la liệt, các tỉnh miền Trung gấp rút khôi phục điện

Bão số 12: Cột điện đổ la liệt, các tỉnh miền Trung gấp rút khôi phục điện

Miền Trung - Tây Nguyên chạy đua thời gian khắc phục lưới điện sau bão số 12

Miền Trung - Tây Nguyên chạy đua thời gian khắc phục lưới điện sau bão số 12

Tổng hợp thiệt hại do bão số 12: 20 người chết, 17 người mất tích, 24.286 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng

Tổng hợp thiệt hại do bão số 12: 20 người chết, 17 người mất tích, 24.286 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng